Avor Kindlustusmaakler OÜ

Avor Kindlustusmaakler on 2009.aastal tegutsemist alustanud ettevõte.

Kindlustusmaaklerlus on Avori poolt kliendi huvides kindlustuslepingu vahendamine eesmärgiga pakkuda sõltumatu analüüsi alusel kliendi kindlustushuvile ja nõudmistele vastavat kindlustusteenust, nõustada klienti kahjujuhtumi korral ja muudes kindlustuslepinguga seotud küsimustes. Sõltumatu analüüsi alusel tähendab, et Avor lähtub kindlustuspakkumiste ülevaate või kindlustusseltside pakkumiste esitamisel ja kliendile soovitamisel üksnes kliendi kindlustushuvist ja nõudmistest ning Avor ei esinda kindlustusandjate ning kolmandate isikute huve. Kindlustatud eseme ülevaatusel tegutseb Avor sõltumatu eksperdina. 

Avor tegeleb kindlustusmaaklerlusega vastavalt kindlustustegevuse seadusele ning on kantud kindlustusvahendajate nimekirja, millega saab tutvuda veebilehel www.fi.ee.

Meie töötajad on tegutsenud pikka aega erinevatel ametikohtadel mitmetes kindlustusfirmades ning maaklerettevõtetes. Tunneme põhjalikult kindlustuses olulisi protsesse, alates riskide hindamisest ja lepingute sõlmimisest kuni kahjukäsitluseni. Seltside poolt pakutavate toodete võrdlemisel selgitame kliendi jaoks tähtsust omavate kindlustusliikide tingimuste erisusi, piiranguid ja hüvitamatajätmise aluseid ning anname soovitusi võimalike täiendavate riskide kindlustamiseks.

Arendame ja ajakohastame pidevalt oma teenuseid, tehes kindlustuskaitse ostmise ja haldamise meie klientide jaoks võimalikult mugavaks.

 2022. aasta majandustulemuste põhjal kuulub Avor Kindlustusmaakler OÜ kõrge krediidireitinguga ettevõtete hulka, hinnangu andjaks AS Creditinfo Eesti.

» Meie teenused ja vahendatavad tooted