Soovitused reisijatele Islandi vulkaanipurskega seoses

25. mai 2011
Kui teie lennureis lükatakse edasi või tühistatakse tuhapilvega seoses ning teil on eelnevalt ostetud reisikindlustus koos reistõrke kaitsega ja/või vastava lisakaitsega, siis on võimalik tekkivate lisakulutuste hüvitamist taotleda kindlustusseltsilt.
Soovitused reisil olijatele:
  • reisitõrke korral tuleks ära oodata lennufirma poolt pakutavad asenduslennu/-reisi ettepanekud ja siis otsustada, kuidas edasi käituda. Põhjendatud lisakulud, mida lennufirma ei korva, on seltsile esitatava nõude aluseks;                               Vastavalt Euroopa Liidu Komisjoni seisukohale on lennufirmadel jätkuvalt kohustus pakkuda ärajäänud või edasilükatud lendude puhul reisijatele nii majutust kui ka ooteajaga võrdelist piisavat toitlustust. Kui otsustate pakutud majutusest ja/või transpordist loobuda, tuleb transpordiettevõtet sellest kohe teavitada. Loobumisotsus peab olema mõistlik ja põhjendatud, vastasel juhul on kindlustusandjal õigus kahjuhüvitist vähendada või maksmisest keelduda. 
  •  tuleb pöörduda reisikorraldaja või lennufirma poole ning teha kirjalik kahjuavaldus lennugraafiku muudatusega tekkivate lisakulude kohta. Avaldus on nii lennufirmale kui ka kindlustusseltsile esitatavate hilisemate nõuete aluseks;
  • paluge reiskorraldajaettevõttelt või lennufirmalt kirjalik tõend reisiga seotud muudatuste kohta. Võimalusel pildistage lennujaama tablood, kus on näha teie lennu number ja staatus
  • alles tuleb hoida kõik reisitõrkega seotud kuludokumendid;
  • soovitame info ja abi saamiseks võtta ühendust oma reisikindlustuse seltsi esindajaga (infonumbrid on leitavad kindlustuspoliisilt või reisikaardilt) 

Neile, kel lennureis lähiajal ees seisab, soovitatakse kaaluda selle edasilükkamist, hotellibroneeringute ja autorentide tühistamist.
Juhime tähelepanu, et reisitõrke kaitse kõnealuse sündmuse korral kehtib juhul, kui see on ostetud enne vulkaanipurske toimumist. Seltsid lähtuvad hüvitamisel põhimõttest, et kahju põhjustanud sündmus toimus  peale kindlustuslepingu sõlmimist