Reisikindlustuse nüansid, millele tuleb tähelepanu pöörata

21. juuni 2017
Reisikindlustuse eesmärk on hüvitada reisiga seotud võimalikud ootamatud kulud, ent tarbijal on oluline teada, et kindlustus ei hüvitata automaatselt igasugust kahju ehk sajaprotsendilist kindlustuskaitset ei ole olemas.
Kahjuhüvitamise eesmärk on kahju saanud tarbija asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahjujuhtumit ei oleks esinenud. Seega on kindlustusseltsilt võimalik hüvitist nõuda üksnes kahju ulatuses, seda isegi siis, kui lepingujärgne kindlustussumma ehk väljamaksete ülempiir on kindlustusjuhtumi toimumise ajal suurem. Näiteks kui tekkinud kahju on 1500 eurot, ei ole alust nõuda hüvitist suuremas ulatuses, seda ka juhul kui väljamaksete ülempiir on kindlustusjuhtumi ajal 2000 eurot.
Täielikku artiklit loe SIIT