Lumi kui juriidiline probleem

28. jaanuar 2011
 Viimasel ajal on palju kirjutatud vajadusest puhastada katused selleks, et vältida langeva jää ja lume poolt tekitatavat kahju. Seni on jäänud aga vastamata küsimus, kuidas käituda olukorras, kus lumi on kahju juba põhjustanud ning lõhkunud sõiduki või kahjustanud tervist.

Käesolev artikkel käsitlebki neid küsimusi, mida peaks kannatanu vastava kahjunõude esitamisel silmas pidama ning milliseid samme peaks majaomanik kahju vältimiseks ette võtma.

Esmalt tuleb märkida, et ehitis kui selline on olemuslikult suurema ohu allikas, mistõttu rakenduvad võlaõigusseaduse riskivastutuse sätted. Võlaõigusseaduse § 1059 järgi vastutab ehitise omanik ehitiselt jääpurikate või muu sellise eraldumise ja allalangemise tõttu tekkinud kahju eest, välja arvatud juhul, kui ta tõendab, et kahju põhjustas vääramatu jõud või kannatanu enda tegevus. Täielikku artiklit loe siit.