Kuidas sõlmida hea kindlustusleping?

07. mai 2012
Kindlustuslepingu sõlmimise eesmärk on stabiilsuse säilitamine. Kindlustushüvitis on vahend selle eesmärgi saavutamiseks. Kindlustusseltsi poolt makstud hüvitis loob võimalused enne kindlustusjuhtumi toimumist valitsenud olukorra ligilähedaseks taastamiseks.

Tarbijaveeb minuraha.ee soovitas endale esitada järgmised küsimused:

• Mida täpselt sa soovid kindlustada? Hea kindlustuslepinguga on kindlustatud just see vara, mis võib saada kahjustatud või hävida. Kindlustatud ei ole asju, mille kahjustumise, hävimise või vargusega seotud riskid suudad enda kanda jätta. 

• Mille vastu sa soovid kindlustada? Heas kindlustuslepingus on kindlustuskaitsel õige ulatus ehk riskid, mille vastu kindlustatakse, on valitud vastavalt tegelikele vajadustele. Läbi on mõeldud kindlustusobjekti reaalselt ohustavate sündmuste valik: näiteks tuli, veekahju, torm, vandalism, vargus jne.
Täielikku artiklit loe siit.