Kindlustus: kõige rohkem kahju teeb vesi

20. veebruar 2010
Hansapanga varakindlustuse andmetel on kõige rohkem kodudes veekahjudega seotud õnnetusi ja üle poole neist on naabri põhjustatud. 
Tervelt 54 protsenti kõigist korterikasko kahjudest 2009. ja 2010. aastal olid naabri põhjustatud, 8 protsendi puhul oli tegu torustiku lekkega ja sama sageli uputas korteriomanik ise naabreid. Täielikku uudist loe portaalist E24