Kas ja kes peab sõlmima üürikorteris kindlustuse?

30. august 2013
Seaduse järgi on elamispinna kindlustamine omaniku enda vastutus, seega üürnikud enamasti kindlustuslepinguid ei sõlmi. Korterit üürile võttes peaks siiski uurima omanikult, mil määral on korter kindlustatud, ja võimaliku kindlustuslepingu sõlmimisel sellest lähtuma.
 Tavapäraselt sõlmib omanik kindlustuslepingu vaid elamispinna kohta, st kindlustab vaid hoone, mitte kodust vara, samuti ei sisalda see vastutuskindlustust.
Juhime tähelepanu asjaolule, et üüritavasse eluruumi jääb sageli vaid üürnike kodune vara, mistõttu omanikul polegi huvi koduse vara kindlustust sõlmida ja selle eest lisakulusid kanda.
Sel põhjusel võib tekkida olukord, kus kahju korral saab omanik küll korteri enda kahjustused parandatud, kuid üürnik jääb oma kahjustada saanud varaga omapäi. Seega, kui üüripinnal on enamikus üürniku enda vara ning üürnikul puuduvad säästud võimalikust õnnetusest tekkiva kulu katmiseks, tasub kindlasti kaaluda koduse vara kindlustamist. 
Täielikku artiklit loe siit.