Eestisse luuakse kindlustuse lepitusorgan

21. jaanuar 2011
Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKSL) juurde luuakse lähikuudel erapooletu kindlustuse lepitusorgan, mis hakkab otsima lahendusi kindlustusvaidlustele.

EKSLi esindajate sõnul tegutseb hetkel Eestis küll kindlustuse vaidluskomisjon, mis menetleb aastas ca 170 liikluskindlustuse juhtumit. Samas on muude kindlustusteenuste osas kohtuvälise lahendamise võimalused piiratud.

Eesti liitumisel OECD-ga juhitigi sellele tähelepanu, mistõttu otsustas kindlustusseltside liit vastava organi luua. Ühtlasi on EKSLi juurde loodav lepitusorgan Eestis esimene finantssektori lepitusvõimalus. Täielikku uudist loe siit