VARAKAHJUST TEATAMINE

Email again:
Kindlustuspoliisi number
Kahjustunud objekt
Mis juhtus?
Kas politseile või päästeametile on teatatud?
Kas arvatav süüdlane on teada?

Juhtumist teataja: