ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS

Palume tutvuda teabelehega
siin ja maaklerilepingu üldtingimustega siin
Email again:
Kindlustatu tegevusala
Ajutise töövõimetuse hüvitis
Ravikulud :
Hüvitatakse traumajärgse taastusravi kulud, kulud abivahenditele (kargud jmt)