MASINATE JA SEADMETE KINDLUSTUS

Email again:
Masina, seadme liik
Ärandamisvastased seadmed
Kas seadmel või masinal on vigastusi
Hoiukoht
Valve hoiukohas
Kindlustuskaitse kehtivuspiirkond
Kindlustushuvi laiendused
Kas soovite masinat kindlustada (kindlustusväärtuse tüüp)
Soovitav omavastutus
Kas kindlustusvõtja on masina või seadme 
Kas masinat või seadet renditakse välja
Kindlustuskaitse laiendused (juhtumi järgsed)
Kas kindlustatava objektiga on toimunud kolme viimase aasta jooksul kahjusid?