KODUKINDLUSTUS

Palume tutvuda teabelehega siin ja maaklerilepingu üldtingimustega siin
Email again:
Hoonega koos on kindlustatud aiad, lipumastid jmt,  alla 20 m² väikehooned
Eraldi nimetatavad rajatised kindlustuskohas
Väärisesemete (sh kunst, kollektsioonid jm) kindlustussumma
Kui jah, siis kuhu ühendatud?
Kui jah, siis kuhu ühendatud?
Kindlustatavad riskid
Soovitav omavastutus (eur)