KÄITUMISJUHEND LIIKLUSKAHJUDE KORRAL

Üldised juhised:

A) kui liiklusõnnetusega tekkis ainult varaline kahju ning osapooled on süülisuses ja  liiklusõnnetuse põhjustes ühel meelel

  • täitke kohapeal vorm Teade Liiklusõnnetusest, võtke sellele liiklusõnnetuses osalenute allkirjad ja kontaktandmed. Tunnistajate olemasolul ka nende andmed ja allkirjad.
  • teate võib vormistada ka valgel paberil, see peab sisaldama järgnevat infot:
    • sõidukite registreerimisnumbrid, marki ja mudelit
    • juhtide ja sõiduki omanike isikukoodid, nimed, kontaktandmed
    • kindlustusandjate andmed
    • liiklusõnnetuse skeemi
B) kui liiklusõnnetuses osalenud isikud on juhtumi põhjuste ja vastutuse hindamisel eriarvamusel, tuleb kindlasti kohale kutsuda politsei (number 110)

C) kui juhtumis on vigastada saanud inimesed kutsuge kiirabi või päästeteenistus (number 112)


KANNATANU peab esimesel võimalusel teavitama liikluskahjust mistahes liikluskindlustusega tegelevat kindlustusandjat. Asjaajamise kiirendamiseks soovitavalt süüdlase kindlustusseltsi. Kahjustunud vara tuleb hoida õnnetusjärgses seisus kuni kindlustusekspert on selle üle vaadanud.

PÕHJUSTAJA (süüdlane) peab  hiljemalt viie päeva jooksul teavitama õnnetusest oma kindlustusandjat, edastama selgituse toimunu kohta ning esitama liiklusõnnetuses osalenud sõiduki ülevaatamiseks.