Email again:

KVATRO KINNISVARAKINDLUSTUS

kahjust teatamine

Kindlustuspoliisi number
Kahjustunud objekt
Mis juhtus?
Kas politseile või päästeametile teatati?
Kas oletatav kahju põhjustaja on teada?
Kas kahju orienteeruv kogukulu võib jääda alla 4000€ ?

Juhtumist teataja: