ETTEVÕTTE VASTUTUSKINDLUSTUS

Palume tutvuda teabelehega siin ja maaklerilepingu üldtingimustega siin
Email again:
Soovitud kindlustuskaitse
Kas kindlustatavad tegevused hõlmavad loetletud objekte
Kas soovite kindlustada teie ettevõtte poolt valmistatud, turustatud toodetest või teenustest tulenevat vastutust
Soovitud kindlustuskaitse kehtivuspiirkond
Kas teete allhankeid?
Kas kasutate alltöövõtjaid?
Kui jah, siis kas soovite kindlustada alltöövõtjate tegevusega seotud riskid?
Soovitud kindlustuskaitse hüvitispiir
Soovitud kindlustuskaitse omavastutus
Kas teie ettevõttel on kehtivaid vastutuskindlustuse lepinguid?
Kas on toimunud kahjujuhtumeid või on teada võimalikest kahjujuhtumitest
Välja antud kvaliteedisertifikaadid?