ERIALANE VASTUTUSKINDLUSTUS
Palume tutvuda teabelehega siin

Email again:
Kui on seotud teie tegevusalaga, siis kas tegelete sildade, kaide, tammide või sadamate projekteerimisega?

Kas kaasate oma tegevusse teiste ettevõtete spetsialiste?

Kas soovite, et kindlustatud isikuteks loetakse ka alltöövõtjaid?

Kas kindlustusvõtja on varem sõlminud erialase tegevuse vastutuskindlustuse lepinguid?

Kas soovite nõuetest teatamise laiendatud perioodi?

Kas soovite tagasiulatuvat (eelkindlustusperioodiga) kindlustuskaitset? jah/ei

Kas seoses erialase tegevusega on esitatud kahjunõudeid?