VEOSEKINDLUSTUS

Kuna vedaja vastutus hõlmab ainult vedaja süü tõttu tekkinud kahjusid ja on piiratud, nt autotranspordis maksimaalselt 8,33 SDR kilogrammi(kg) kauba kohta, siis soovitame tellida veetavale kaubale ka veosekindlustuse kaitse, mis kehtib kogu veose transportimise aja, k.a veose peale-, maha- ja ümberlaadimisel. Veosekindlustus kaitseb veose omanikku. 

Vastame Teie päringule hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul.Email again:
Ümberlaadimine / vaheladustamine
Veoviis
Kindlustusväärtus koosneb
Kindlustusvõtja roll veoprotsessis